A-kassa uppmanas snabba på utbetalningar

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) ålägger Unionens a-kassa att vidta åtgärder för att förkorta handläggningstiderna för dem som söker arbetslöshetsersättning för första gången.
qurastad
Mon, 28 Aug 2023 21:15:40 +0200