Berlusconis värdelösa konst ska förstöras

Under sina sista levnadsår samlade Silvio Berlusconi ihop en enorm konstsamling med tiotusentals verk. Men samlingen beskrivs som värdelös och en börda för hans efterlevande – som planerar att bränna rubbet.
qurastad
Sat, 21 Oct 2023 20:32:58 +0200