En personbil i singelolycka på E4

Det är problem i trafiken på E4 mellan trafikplatserna Björklinge och Fullerö i riktning mot Stockholm.
qurastad
Tue, 08 Aug 2023 07:55:50 +0200