Expert: Allvarligt och svårsanerat utsläpp

Oljeutsläppet från färjan Marco Polo är allvarligt av två skäl. Dels skedde olyckan i ett område med höga naturvärden, dels är oljan av en svårsanerad typ, konstaterar miljöforskaren Maria Granberg.
qurastad
Thu, 02 Nov 2023 21:21:22 +0100