Expert: Hamas pris för gisslan kan öka

Det är troligt att terrorstämplade Hamas kommer att ställa högre krav för att släppa fler ur gisslan, enligt Israel- och palestinaexperten Anders Persson.
–Jag tror att från Hamas sida kommer priset att öka ju färre som finns kvar.
qurastad
Sun, 26 Nov 2023 19:07:05 +0100