Expert: Skolboksexempel på underrättelsefiasko

Hur israelisk underrättelsetjänst, som anses höra till världens bästa, kunde missa att Hamas förberedde en storskalig attack är ännu oklart. Övertro till den egna förmågan och felprioriteringar kan ligga bakom.
–Det här kommer studeras i många år framåt, säger Tony Ingesson.
qurastad
Tue, 10 Oct 2023 18:34:00 +0200