Experter: Svårt att beräkna utsläppsrätter

Utsläppen beräknas öka om skatten på bensin och diesel sänks. Den slutsatsen drar finansdepartementet och nämner bland annat handel med utsläppsrätter som ett sätt att kompensera utsläppen. Men kostnaden för detta – och hur stor handeln behöver vara – är enligt experter svår att beräkna.
qurastad
Thu, 07 Sep 2023 20:24:08 +0200