Extra hjälp till Gaza – “Oerhörd situation”

Sida ger ytterligare 60,8 miljoner kronor i humanitärt stöd till den utsatta civilbefolkningen i de palestinska områdena.
–Vi kan inte utesluta möjligheten att det kan komma ytterligare stöd om situationen förvärras ytterligare, säger Jakob Wernerman, chef för Sidas humanitära bistånd.
qurastad
Wed, 08 Nov 2023 19:26:14 +0100