Få i branschen var bättre än Rely Sweden AB i fjol

Rely Swedens räkenskapssiffror för i fjol är nu offentliga. Företagets omsättning ökar med 39 procent och blev omkring 35,5 miljoner kronor. Resultatet före skatt är högre än föregående år, drygt 6,4 miljoner kronor mot cirka 4,9 miljoner kronor.
qurastad
Thu, 29 Feb 2024 05:00:00 +0100