Försvårat hälsoarbete i extremvädrets spår

Översvämningar, torka och hetta. Extremvädret sätter käppar i hjulet för försöken att bromsa malaria, tuberkulos och hiv/aids.
–Vi kan inte riktigt stoppa översvämningarna, säger Dianne Stewart, chef för givarrelationer på hjälporganisationen Globala fonden.
qurastad
Mon, 04 Sep 2023 19:07:35 +0200