Här är varje dag redan en skärmfri dag

Barn hoppar i snöhögarna vid Näktergalens Waldorfförskola i Håga. Det är lek som gäller både utom- och inomhus. Att rekommendationen om digitala verktyg i förskolan ska slopas påverkar inte dem. De har redan en skärmfri vardag.
qurastad
Sat, 13 Jan 2024 16:30:00 +0100