Här svarar kritiserade konsulten: “Jag är missförstådd”

Skolkonsulterna AB ville in i Östhammars skolor och skapa ordning och reda. Men vad går deras arbetsmetod ut på? Och är den vetenskapligt underbyggd? UNT ringde upp kvinnan bakom företaget, Susanne Norman, för att få svar.
qurastad
Thu, 14 Sep 2023 19:26:00 +0200