Hör ni vrålen från Flogsta?

Ikväll tror jag att skriken i Uppsala inte kommer att handla om tentan. Ljudet som hörs kommer från efterhängsna spexare med frackband och medaljer. I Studentums undersökning blev resultatet av alla deras ansträngningar – studentstaden Uppsala – sämre rankat än Borås.
qurastad
Thu, 14 Mar 2024 20:00:00 +0100