Kvarteret Ubbo – hög tid för kommunen att agera

Stiftelsen Ubbo har upprepade gånger återkommit med förslag på hur man vill bygga på den tomt man har i Kvarteret Ubbo, förslag som väckt kraftigt negativa reaktioner från såväl allmänhet som expertis. Det skriver två företrädare för föreningen Vårda Uppsala.
qurastad
Sat, 02 Mar 2024 10:00:00 +0100