Ljudboken fördärvar läsförståelse

Enligt senaste Pisa-undersökningen har svenska elever en försämrad läsförståelse. Ja, vad är att vänta när skolbibliotek nedrustas eller försvinner? Och hur många av dagens barn har tillgång till böcker hemmavid, undrar författaren Mikael Jansson.
qurastad
Wed, 13 Dec 2023 20:00:00 +0100