Minkens ärkefiende tillbaka i Sverige

Uttern förde tidigare en hård kamp för sin överlevnad och fanns endast fläckvis i Sverige. Nu är det vattenlevande mårddjuret tillbaka på bred front – till minkens stora förtret – och kan komma att plockas bort från listan på hotade djurarter.
qurastad
Wed, 08 Nov 2023 19:06:11 +0100