Ny studie bekräftar PFAS-utsläpp från Ärna och Arlanda

Giftiga PFAS-kemikalier från Fyrisån och Märstaån drabbar dricksvattnet i Stockholmsområdet, inklusive Knivsta och Sigtuna. Det visar en ny kartläggning – där F16 och Arlanda pekas ut som betydande utsläppskällor.
qurastad
Wed, 20 Dec 2023 16:30:00 +0100