Ny varning: Jorden en “multisjuk patient”

Människan påverkar jordens klimat och ekosystem så till den grad att vi nu riskerar hela planetens stabilitet. Det är budskapet i en ny rapport. Forskarna jämför planeten med en multisjuk patient, vars olika diagnoser påverkar varandra.
qurastad
Wed, 13 Sep 2023 20:18:15 +0200