Nystartat konsultföretag i Uppsala

Svea Socionomstöd AB har angett följande som verksamhetsbeskrivning: “Företaget ska bedriva konsultverksamhet i form av uthyrning av socionomkonsulter till landets socialtjänster.”
qurastad
Tue, 08 Aug 2023 08:20:40 +0200