Nytt regn på väg mot översvämmade älvar

Norge rustar för att fler evakueringar kan krävas efter extremvädret Hans framfart.
–Vi vet att översvämningstoppen ännu inte är nådd, säger Valgerd Svarstad Haugland, statsförvaltare i Oslo och Viken.
qurastad
Sat, 12 Aug 2023 22:57:37 +0200