“Oerhört allvarligt” med terrorhot mot poliser

Svenska poliser pekas ut som ett mål för terroristers dåd. Katharina von Sydow, ordförande för Polisförbundet, anser att situationen är “oerhört allvarlig”.
–Våra medlemmar, poliserna, är ju de som är den yttersta garanten för tryggheten och säkerheten.
qurastad
Thu, 31 Aug 2023 20:03:46 +0200