Oväntade fynd funna i Katedralskolans gömda bokskatt

Ett 500 år gammalt krigsbyte är ett av de oväntade fynden i Katedralskolans källare. Skolan har dammat av sin jättesamling av urgamla böcker, varav flera har skyhögt historiskt intresse – däribland (forne Katte-eleven) Gustav Vasas bibel.
qurastad
Sun, 21 Jan 2024 20:00:00 +0100