Rodrigo slits mellan Chile och Uppsala

Rodrigo Barría Castro har de senaste 20 åren pendlat mellan sin hemstad Uppsala och Chile. Utvecklingen i landet och det ekonomiska systemet var en avgörande orsak till att han valde att pröva lyckan i sitt födelseland.
qurastad
Sun, 24 Dec 2023 16:30:00 +0100