0763013888
kundtjanst@qurastad.se

Rut-Avdrag


RUT är en förkortning av Rengöring, Underhåll och Tvätt. Begreppet rut-avdrag används för att beskriva möjligheten till skatteavdrag för husarbete. Exempel på tjänster är städning, barnpassning och trädgårdsarbete. Avdrag ges enbart för arbetskostnad.

 Så här går det till om du som kund vill utnyttja skattereduktionen:

Du kommer överens med Qura Städ om att det är husarbete som ska utföras. Var också beredd att visa oss information om hur mycket du hittills under året utnyttjat av den maximala skattereduktionen för husarbete. Sådan information kan du få av Skatteverket.

Qura Städ ber om ditt personnummer och utför arbetet.

Du betalar Qura Städ för halva arbetskostnaden och resterande del får vi från Skatteverket. Spara alltid fakturan. Qura städ äger rätten att kräva dig på hela beloppet om Skatteverket inte anser att du uppfyller nämnda kriterier.

Du får ett brev av Skatteverket med en preliminär skattereduktion.

Året därpå står det på din självdeklaration hur stor preliminär skattereduktion du fått för husarbete under det gångna inkomståret. När du skriver under deklarationen godkänner du summan och intygar att uppgifterna är korrekta. Den slutliga skattereduktionen redovisas sedan på ditt skattebesked.

Det är din uppgift att meddela Qura Städ om du närmar dig maxgränsen för skattereduktionen.

Du får som högst dra av 25 000 kr per person och år (2016) för husarbete. Är ni två skattebetalande personer i hushållet blir beloppet 50 000 kr inklusive moms per år. En förutsättning är dock att du/ni har en inkomstskatt som minst uppgår till avdragsbeloppet. Minimibeloppet för att kunna använda Rut-avdraget är 1000 kr per år.

Mais avant d’entrer dans de grands écrans, Crawford a joué au moins dans un film pornographique – “Lèvres Velvet”. Le studio Metro-Goldwyn-Mayer a passé des centaines de milliers de dollars, dérangeant toutes les traces de “film adulte”. L’affaire a été aggravée par le fait que Joan était très probablement en vedette en lui, étant un autre mineur. Blackmate, a rapidement calculé ce que ce fait frappera la réputation de la MGM, ils ont exigé 100 000 dollars du studio pour des négatifs. En réponse, MGM leur a offert 25 000 dollars. On dit que viagra leurs menaces, le côté MGM a même atteint le meurtre.

Mais avant d’entrer dans de grands écrans, Crawford a joué au moins dans un film pornographique – “Lèvres Velvet”. Le studio Metro-Goldwyn-Mayer a passé des centaines de milliers de dollars, dérangeant toutes les traces de “film adulte”. L’affaire a été aggravée par le fait que Joan était très probablement en vedette en lui, étant un autre mineur. Blackmate, a rapidement calculé ce que ce fait frappera la réputation de la MGM, ils ont exigé 100 000 dollars du studio pour des négatifs. En réponse, MGM leur a offert 25 000 dollars. On dit que viagra leurs menaces, le côté MGM a même atteint le meurtre.

  • Rutavdraget medges fortfarande med 50% av arbetskostnaden men maxbeloppet minskas till 25 000 kr för personer som inte fyllt 65 Ã¥r. Har du fyllt 65 Ã¥r vid Ã¥rets ingÃ¥ng har du fortfarande rätt att göra Rutavdrag upp till 50 000kr.

 

Det är du som kund som har ansvaret för att ta reda på om du är berättigad till skattereduktionen.

Tänk även på att din inkomstskatt måste täcka RUT-avdraget, du måste ha betalat in minst lika mycket i inkomstkatt som du begär i RUT-avdraget. Har du betalat för lite skatt kan du få kvarskatt.