Så mycket kortare är Uppsalas vinter

Årets kalla vinter, som tidigare setts som helt normal, har nu blivit ovanlig. Klimatförändringen gör att det genomsnittliga antalet dagar med snö i Uppsala har minskat med 25 sedan 1970-talet.
qurastad
Sat, 10 Feb 2024 11:30:00 +0100