Sanktionsfuskare ska kartläggas

Regeringen ger Kommerskollegium i uppdrag att kartlägga den ökade exporten till Rysslands närområde. Exporten till dessa områden misstänks vara sätt att runda de sanktioner som finns mot landet, vilket TT tidigare rapporterat.
qurastad
Wed, 16 Aug 2023 20:28:39 +0200