Skarp kritik mot vattenland: “Olämplig placering”

Praktiskt med närheten till tåget och E4 eller helt felplacerat? Meningarna om det planerade vattenlandet skiljer sig åt. ”Så mycket trafik och besökare skulle förändra hela vårt samhälle”, säger Per Hoffner, ordförande i föreningen Rosersbergs villastad.
qurastad
Sun, 25 Feb 2024 14:00:00 +0100