Stoltenberg: Natos stöd till Ukraina står fast

Natochefen Jens Stoltenberg förtydligar att Nato står bakom Ukraina i kriget mot Rysslands invasionsstyrkor. Det är upp till Ukraina att bestämma när tiden för eventuella förhandlingar med Ryssland är inne, och vad Ukraina kan godta, enligt Stoltenberg.
qurastad
Thu, 17 Aug 2023 18:41:44 +0200