Strömmer: Kan bli fler åtgärder mot terror

Justitieminister Gunnar Strömmer utesluter inte fler åtgärder för att förebygga och förhindra terrorism med anledning av Säpos bedömning att säkerhetsläget i Sverige har försämrats ytterligare sedan i somras. “Regeringen har en löpande dialog med Säkerhetspolisen och Polismyndigheten”, säger han.
qurastad
Wed, 06 Dec 2023 20:19:13 +0100