Ta emot oss med pukor och trumpeter!

Sjukvårdskris skriker rubrikerna och Region Östergötland varslar 900 medarbetare. Vi har en åldrande befolkning med sina skäl att nyttja vården och en yngre, arbetsför med andra. En väldimensionerad sjukvård är en av grundpelarna i ett välfungerande samhälle. För funkar inte människorna så funkar ingenting. Då kan de NATO bäst fan de vill.
qurastad
Sun, 17 Mar 2024 11:00:00 +0100