Tysk inflation oförändrad

Inflationen i Tyskland låg på 6,2 procent i årstakt i juli, vilket var i linje med vad analytikerna hade väntat sig.
qurastad
Tue, 08 Aug 2023 08:10:05 +0200