Ukraina firar första gången jul på nytt datum

Ortodoxt kristna ukrainare deltog i gudstjänster på söndagen när landet förbereder sig att för första gången fira jul den 25 december.
–Vi tror att vi verkligen borde fira jul med hela världen, långt borta, långt borta från Moskva.
qurastad
Sun, 24 Dec 2023 18:20:00 +0100