USA-börsen trotsade inflationssiffran

Onsdagens amerikanska inflationsstatistik var knappast munter läsning för de som hoppas på att centralbanken Federal Reserve ska avstå från att höja styrräntan ytterligare vid nästa räntemöte i mitten av nästa vecka.
qurastad
Wed, 13 Sep 2023 22:01:47 +0200