V drar undan stöd för palestinsk manifestation

En palestinsk organisation i Göteborg spred budskapet att Hamas attack på Israel var “rättmätigt”. Vänsterpartiet i Angered uppmanade sina medlemmar att delta i demonstrationen. Men partiet säger nu att det inte kände till att personer skulle uttrycka stöd för Hamas.
qurastad
Tue, 10 Oct 2023 18:44:32 +0200