Myggbekämpningen stoppad: “Exceptionellt år”

Det har varit ett speciellt år för myggbekämparna vid Nedre Dalälven. När området nu översvämmats en fjärde gång under samma sommar har lagret av bekämpningsmedel sinat.
–Det har varit ett exceptionellt år, säger bekämpningsledare Martina Schäfer.
qurastad
Wed, 16 Aug 2023 20:05:44 +0200